منوی اصلی
مطالب
کلمات کلیدی
نویسنده
مدیر سایت : ناصر یاری

آرشیو مطالب
سايت هاي مرتبط

روستاي شمشير

روستاي شمشير

کاربردی


دانلود کل قرآن کریم با حجم  کم و کیفیت بالا   با  ترجمه و تفسیر به زبان کردی منبع پایگاه اطلاعرسانی وااسلاماه 

دانلود سوره فاتحه

دانلود سوره بقره۱تا۱۸۱

دانلود سوره بقره آیه ۱۸۱تا آخر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


برچسب ها : دانلود قرآن با تفسیر و ترجمه کردی ، دانلود کل قرآن کریم با ترجمه کردی ، دانلود سریع و کم حجم قرآن کریم با ترجمه زبان کردی

برای دانلود هرسوره بر روی کلید دانلود در سمت راست سوره ها کلیک راست کرده و

گزینه  save target as  را انتخاب نمایید و  برای پخش آنلاین هر سوره بر روی

                                       دانلود کلیک  چپ نمایید...

musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی              سوره مبارکه فاتحه (حمد) 00:38
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه بقره 01:47:53
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه آل عمران 01:00:16
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره¬ی مبارکه نساء 01:04:33
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مائده 49:02
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه انعام 50:12
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه اعراف 58:38
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه انفال 21:48
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه توبه 43:09
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه یونس 30:38
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه هود 32:57
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه یوسف 29:57
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه رعد 14:08
musicdl533 

ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ابراهیم 13:33
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه حجر 10:54
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نحل 33:36
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه اسراء 25:59
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه کهف 23:12
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مریم 17:43
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه طه 23:48
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه انبیاء 20:17
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه حج 22:19
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مؤمنون 18:23
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نور 25:28
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فرقان 15:49
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه شعراء 24:25
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نمل 20:11
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قصص 25:31
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه عنکبوت 15:44
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه روم 13:58
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه لقمان 08:44
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه سجده 06:19
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه احزاب 22:12
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه سبأ 14:46
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فاطر 13:21
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه یس 11:36
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه صافات 15:31
musicdl533 

ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ص 12:29
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه زمر 18:43
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه غافر 20:12
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فصلت 14:20
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه شوری 14:27
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه زخرف 15:51
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه دخان 06:36
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه جاثیه 09:10
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه احقاف 11:02
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» 09:49
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فتح 09:20
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه حجرات 06:10
musicdl533 

ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ق 06:22
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ذاریات 06:23
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه طور 05:41
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نجم 05:59
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قمر 06:03
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه الرحمن 07:19
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه واقعه 08:03
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه حدید 09:58
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مجادله 08:23
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه حشر 08:51
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ممتحنه 06:25
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه صف 04:11
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه جمعه 03:01
musicdl533 

ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه منافقون 03:31
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه تغابن 04:54
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه طلاق 05:00
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه تحریم 04:36
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ملک 05:26
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قلم 05:30
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه حاقه 05:04
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه معارج 04:11
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نوح 03:57
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه جن 04:42
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مزمل 03:35
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مدثر 04:26
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قیامه 02:56
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه انسان 04:58
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مرسلات 03:35
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نبأ 03:35
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نازعات 03:15
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه عبس 02:50
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه تکویر 01:54
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه انفطار 01:29
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مطففین 03:11
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه انشقاق 01:55
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه بروج 01:57
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه طارق 01:08
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه اعلی 01:20
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه غاشیه 01:39
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فجر 02:35
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه بلد 01:33
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه شمس 01:03
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه لیل 01:24
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ضحی 00:49
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه شرح 00:31
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه تین 00:41
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه علق 01:15
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قدر 00:33
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه بینه 01:37
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه زلزله 00:46
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه عادیات 00:48
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قارعه 00:45
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه تکاثر 00:35
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه عصر 00:21
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه همزه 00:43
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فیل 00:31
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه قریش 00:26
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ماعون 00:33
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه کوثر 00:19
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه کافرون 00:34
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه نصر 00:25
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه مسد 00:32
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه اخلاص (توحید) 00:17
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه فلق 00:25
musicdl533 ترتیل کل قرآن 

کریم توسط ماهر المعیقلی سوره مبارکه ناس 00:30

قرآن آنلاین - قرآن با تلاوت استاد ماهر معیقلی دانلود سریع قرآن با صدای استاد ماهر معیقلی روستای شمشیر دانلود قرآن تصاویر روستای شمشیر قرآن آنلاین روستای شمشیر تصاویر روستای شمشیر طبیعت روستای شمشیر بهار روستای شمشیر پاییز روستای شمشیر تابستان روستای شمشیر زمستان روستای شمشیر روستای دوریسان روستای دره بیان روستای نسمه روستای چورژی روستای بندره روستای نوریاب روستای کماندره روستای ورا روستای دشه روستاهای نودشه روستای نجار روستای سریاس روستای میوان روستای آریت روستای ساتیاری روستای تین روستای زردویی روستای میرعبدلی روستای چلانه روستای بانوره روستای تشار روستای هجیج شهر نودشهبرچسب ها : روستای شمشیر - تلاوت قرآن ، روستای شمشیر -دانلود قرآن ، روستای شمشیر دانلود سریع قرآن ، روستای شمشیر اجرای سریع قرآن

 

قرآن آنلاین روستای شمشیر

 

 
 

 1- الفاتحة

 2- البقرة

 3- آل عمران

 4- النساء

 5- المائدة

 6- الأنعام

 7- الأعراف

 8- الأنفال

 9- التوبة

 10- یونس

 11- هود

 12- یوسف

 13- الرعد

 14- إبراهیم

 15- الحجر

 16- النحل

 17- الإسراء

 18- الکهف

 19- مریم

 20- طه

 21- الأنبیاء

 22- الحج

 23- المؤمنون

 24- النّور

 25- الفرقان

 26- الشعراء

 27- النّمل

 28- القصص

 29- العنکبوت

 30- الرّوم

 31- لقمان

 32- السجدة

 33- الأحزاب

 34- سبأ

 35- فاطر

 36- یس

 37- الصافات

 38- ص

 39- الزمر

 40- غافر

 41- فصّلت

 42- الشورى

 43- الزخرف

 44- الدّخان

 45- الجاثیة

 46- الأحقاف

 47- محمد

 48- الفتح

 49- الحجرات

 50- ق

 51- الذاریات

 52- الطور

 53- النجم

 54- القمر

 55- الرحمن

 56- الواقعة

 57- الحدید

 58- المجادلة

 59- الحشر

 60- الممتحنة

 61- الصف

 62- الجمعة

 63- المنافقون

 64- التغابن

 65- الطلاق

 66- التحریم

 67- الملک

 68- القلم

 69- الحاقة

 70- المعارج

 71- نوح

 72- الجن

 73- المزّمّل

 74- المدّثر

 75- القیامة

 76- الإنسان

 77- المرسلات

 78- النبأ

 79- النازعات

 80- عبس

 81- التکویر

 82- الإنفطار

 83- المطفّفین

 84- الإنشقاق

 85- البروج

 86- الطارق

 87- الأعلى

 88- الغاشیة

 89- الفجر

 90- البلد

 91- الشمس

 92- اللیل

 93- الضحى

 94- الشرح

 95- التین

 96- العلق

 97- القدر

 98- البینة

 99- الزلزلة

 100- العادیات

 101- القارعة

 102- التکاثر

 103- العصر

 104- الهمزة

 105- الفیل

 106- قریش

 107- الماعون

 108- الکوثر

 109- الکافرون

 110- النصر

 111- المسد

 112- الإخلاص

 113- الفلق

 114- النّاس  

قرآن آنلاین - قرآن با تلاوت استاد ماهر معیقلی دانلود سریع قرآن با صدای استاد ماهر معیقلی روستای شمشیر دانلود قرآن تصاویر روستای شمشیر قرآن آنلاین روستای شمشیر تصاویر روستای شمشیر طبیعت روستای شمشیر بهار روستای شمشیر پاییز روستای شمشیر تابستان روستای شمشیر زمستان روستای شمشیر روستای دوریسان روستای دره بیان روستای نسمه روستای چورژی روستای بندره روستای نوریاب روستای کماندره روستای ورا روستای دشه روستاهای نودشه روستای نجار روستای سریاس روستای میوان روستای آریت روستای ساتیاری روستای تین روستای زردویی روستای میرعبدلی روستای چلانه روستای بانوره روستای تشار روستای هجیج شهر نودشهبرچسب ها : روستای شمشیر ، قرآن آنلاین روستای شمشیر ، عکسهای زیبا از روستای شمشیر ، طبیعت روستای شمشیر


آنچه از آیات قرآن  در باب توبه استفاده می شود این است که اگر انسان از گناهانش پشیمان شود و توبه کند، خداوند توبه او را می پذیرد و تمام گناهانش را می بخشد، پس انسان گناهکار در هیچ شرایطی نباید از رحمت خداوند مأیوس باشد زیرا هر چه گناه او بزرگ تر باشد باز رحمت الهی واسع تر است. توبه در لغت به معنای دست کشیدن از گناه و بازگشتن به راه حق است و به تعبیر دیگر، بازگشت به پشیمانی از گناه است. در قرآن کریم هم «توبه عبد» مطرح است و هم «توبه خدا». توبه عبد به معنی برگشتن عبد به سوی خدا با ترک گناهان است. توبه خدا به معنی برگشت خدا به سوی عبد خود با نظر لطف و مرحمت است. توبه انسان گناهکار در بین دو توبه خدا قرار دارد. به این صورت که ابتدا خدا به سوی انسان گناهکار بر می گردد و گناهکار به این وسیله توفیق توبه پیدا می کند و بار دوم خدا بعد از توبه عبد به سوی بنده خود بر می گردد و توبه او را می پذیرد و او را می بخشد. گناه و معصیت، مانند لجن زار متعفنی است که انسان، هر چه بیشتر در آن فرو می رود، خود را به نابودی نزدیک می کند، اما توبه و تصمیم جدی انسان به ترک گناه حرکت به سوی نجات و خود یک پیروزی بزرگ است که درهای رحمت الهی را به روی انسان می گشاید. کسی که به این مرحله (توبه) رسیده به پیروزی بزرگی دست یافته است، و باید سعی کند انگیزۀ خود را برای مبارزه با گناه، قوی تر نماید، و برای همیشه این حالت را در خود حفظ کند. نکتۀ بسیار مهم در این راه، استعانت از لطف و عنایتی است که خداوند نسبت به توبه کنندگان دارد؛ زیرا توبه واقعی همه مبغوضیت های گناه و عقوبات اخروی و آثار منفی آن را در پیشگاه خداوند از بین می برد، همانطوری که خداوند فرموده است: «اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده ‏اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می ‏آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است». آنچه از این آیه و دیگر آیات و روایات استفاده می شود این است که اگر انسان از گناهانش پشیمان شود و توبه کند، خداوند توبه او را می پذیرد و تمام گناهانش را می بخشد. گویا هیچ گناهی مرتکب نشده است. طبق این بیان بدیهی است که تمام عبادات و کارهای خوب گذشته و آینده او را می پذیرد. پس انسان گناه کار در هیچ شرایطی نباید از رحمت خداوند مأیوس باشد؛ زیرا هر چه گناه او بزرگ تر باشد باز رحمت الاهی واسع تر است. شرایط توبه بر اساس آیات قرآن و روایات، توبه واقعی دارای شرایطی است که در زیر به آن اشاره می شود: ۱- اگر فرد گناهکار گناه را از روی جهالت و نادانی انجام داده باشد، خداوند متعال توبه او را خواهد پذیرفت. منظور از جهالت در این آیه اعم از عدم علم به حرام و گناه بودن عمل و طغیان غرائز و تسلط هوسهاى سرکش و چیره شدن آنها بر نیروى عقل و ایمان است. در این حالت، علم و دانش انسان به گناه گرچه از بین نمی ‏رود اما تحت تاثیر آن غرائز سرکش قرار گرفته و عملا بى اثر می ‏گردد. و هنگامى که علم اثر خود را از دست داد، عملا با جهل و نادانى برابر خواهد بود. ولى اگر گناه بر اثر چنین جهالتى نباشد بلکه از روى انکار حکم پروردگار و عناد و دشمنى انجام گیرد، چنین گناهى حکایت از کفر می کند و به همین جهت توبه آن قبول نیست. ۲- عدم تأخیر آن تا زمان مرگ. اگر کسی بداند تا چند لحظه دیگر بیشتر زنده نیست، اگر توبه کند، توبه او پذیرفته نخواهد شد. همانطور که خداوند متعال می فرماید: "کسانى که در آستانه مرگ قرار می گیرند و می ‏گویند اکنون از گناه خود توبه کردیم توبه آنان پذیرفته نخواهد شد". ۳- تصمیم جدی بر ترک گناه (با علم به توانایی انجام آن-چون اگر کسی فلج و ناتوان شده و قدرت بر ارتکاب گناه را ندارد، توبه وی ارزشی نخواهد داشت-) ۴- ندامت، اگر کسی از گناه خود واقعا پشیمان و نادم نباشد در حقیقت توبه نکرده است؛ هر چند گناه را ترک کرده باشد. ۵- جبران گناه و لغزش های گذشته. ۶- استغفار و طلب آمرزش از خداوند. بنابراین اگر کسی واقعاً با رعایت این شرایط توبه کند هرگز نباید از رحمت الهی مأیوس باشد؛ زیرا هر چه گناه او بزرگتر باشد باز رحمت الهی واسع تر است و قطعا خداوند به وعده خود عمل کرده و توبه او را خواهد پذیرفت؛ به هرحال کسی که دوست دارد در لجن زار گناه بماند و از آلودگی ها تغذیه کند معلوم است که هنوز از گناهان خود پشیمان نشده است؛ لذا در این حالت توبه معنا ندارد. و معلوم نیست که در آینده نیز موفق به ترک گناه خواهد شد یا نه، بلکه تکرار گناه ممکن است زمینه و توفیق توبه را از انسان سلب کند!. بله اگر موفق به توبه واقعی با تمام شرایط آن شود توبه اش پذیرفته خواهد شد. نکتۀ بسیار مهم در این راه، استعانت از لطف و عنایتی است که خداوند نسبت به توبه کنندگان دارد؛ زیرا توبه واقعی همه مبغوضیت های گناه و عقوبات اخروی و آثار منفی آنرا در پیشگاه خداوند از بین می برد، همانطوریکه خداوند فرموده است: «اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده ‏اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می‏آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است». توبه واقعی از حق الله و حق الناس/ ترک گناه آسانتر از توبه کردن است آنچه از متون دینی استفاده می شود این است که توبه کردن کار ساده ای نیست. ترک گناه، آسان تر از توبه کردن است». توبه تنها استغفر الله گفتن نیست. توبه یعنی این که انسان با تمام وجود خویش به سوی خدا برگردد. از گناه خود پشیمان شود و تصمیم جدی بگیرد که دیگر آن را تکرار نکند و اگر تضییع حقی کرده است، حق الله باشد یا حق الناس آن را بر آورده سازد. قرآن مؤمنین را به «توبه نصوح» دعوت می کند.«توبه نصوح یعنی توبه ای که گناهکار در درون خود، پشیمان شود و با زبان استغفار کند و تصمیم بگیرد که گناه خود را تکرار نکند»استغفار درجه «علٌیٌین» است و برای تحقق آن شش شرط است: اول: پشیمانی از گناه گذشته؛ دوم: تصمیم جدی بر تکرار نکردن آن؛ سوم: حقوق مردم را بپردازی و با پاکی خدا را ملاقات کنی به گونه­ ای که هیچ گناهی بر تو نباشد؛ چهارم: انجام بدهی هر واجبی را که بجا نیاورده ای؛ پنجم: همت کنی گوشتی را که از حرام بر تن تو روییده ذوب کنی تا پوست به استخوان بچسبد و گوشت تازه ای بروید؛ ششم: رنج عبادت را به تن بچشانی؛ چنان که شیرینی معصیت را به آن چشانده ای، پس آنگاه بگو: استغفر الله». بنابراین از این حدیث شریف دانسته می شود که شرط قبولی توبه جبران کردن واجبات فوت شده و بجا آوردن حقوق الناس است. تا اگر انسان حقوقی را از کسی تضییع کرده باشد، در صدد جبران آن براید. چرا که خداوند متعال در باره حقوق الناس بسیار سخت گیرتر است. و تا زمانی که صاحب حق راضی نشده باشد، خداوند متعال هم راضی نمی شود، و لذا توبه گناهکار را نخواهد پذیرفت. در حدیثی آمده است که «ظلم و ستم در یک ساعت در نزد خدا از 60 سال گناه بدتر است». در حدیثی دیگر می خوانیم: «ظلم سه قسم است ظلمی که خدا آن را می آمرزد و ظلمی که خدا نمی آمرزد و ظلمی که خدا از آن صرف نظر نمی کند؛ ظلمی که خدا نمی آمرزد شرک به خداست و ظلمی که می آمرزد ظلمی است که انسان به خودش می کند در آن چه میان او و خدای عزیز است؛ و اما ظلمی که از آن صرف نظر نمی کند حقوقی است که بندگان بر گردن یکدیگر دارند». تاخیر در توبه/ پیشگیری بهتر از درمان است همواره پیش گیری بهتر از درمان است. انسان باید بکوشد که مرتکب گناه نگردد و در صورت ارتکاب معصیت فوراً توبه کند و امروز و فردا ننماید؛ چرا که تسویف در توبه و به عبارتی به تاخیر انداختن توبه از وساوس شیطان است تا به این ترتیب توفیق توبه را از انسان سلب کند. توبه، واجب فوری است؛ یعنی لازم است پس از ارتکاب گناه، بلا فاصله توبه کرد. لقمان به فرزندش سفارش می کند: « ای پسرم! توبه را به تاخیر نینداز؛ زیرا مرگ ناگهانی فرا می رسد». مرگ خبر نمی کند و ممکن است پیش از آنکه گناهکار موفق به توبه شود، مرگش فرا رسد و بدون توبه از دنیا برود. همچنین در اثر کثرت گناه، اعتقاد و ایمان انسان ضعیف تر شده و در اثر عدم توبه حتی ممکن است که بسیاری از اعتقادات را تکذیب کرده و کافر شود و در نهایت با کفر از دنیا برود. همانطور که خداوند متعال می فرماید: «سر انجام آنان که به اعمال زشت و کردار بد پرداختند این شد که کافر شده و آیات خدا را تکذیب و تمسخر کردند». درست است که طبق روایات «توبه از هر کسی تا زمانی که از حیات خود مأیوس نشده قبول است»؛ ولی باید توجه داشت که هر چه توبه به تاخیر انداخته شود، سخت تر خواهد بود؛ چون نفس انسان مزه گناه را هر چه بیشتر بچشد، ترکش سخت تر خواهد شد.برچسب ها : توبه و بازگشت بسوی پروردگار ، آثار توبه در زندگی

 

قرآن آنلاین روستای شمشیر

 

ابو زهیر عماره بن رویبه (رضی الله عنه) می‌گوید که از رسول الله-صلی الله علیه وسلّم- شنیده است که:

 رسول الله-صلی الله علیه و سلّم- فرمود: «فردی که قبل از طلوع و بعد از غروب خورشید نماز را برپا می‌کند، وارد جهنم نمی‌شود».

  برای بسیاری از مردم بیدارشدن برای نماز صبح سخت است، حال، به منظور بیدار شدن برای نماز صبح، نکات بسیار مهم و چشمگیری را باید در نظر داشت:

  ۱. اهمیت نماز صبح: نماز را چنان که باید بخوان، به هنگام زوال آفتاب تا تاریکی شب، و نماز صبح را (بخوان)، بی‌گمان نماز صبح بازدید می‌گردد. إسراء /۷۸ ‏

۲. هشدارهایی در خصوص از دست دادن نماز صبح: اقامه‌ی هیچ نمازی به اندازه‌ی نماز صبح و عصر برای مناففان سنگین نیست.

۳-اگرمردم میزان اجر و پاداش این دو نماز را می‌دانستند، خیزان به سوی آن می‌شتافتند. (بخاری).

 هرکس نماز صبح را به جا آورده باشد، در حمایت و حفاظت خداوند درآمده است؛ خداوند در مقابل این حمایت، از شما چیزی طلب نکرده است. (ترمذی) . اقداماتی برای برخاستن به نماز صبح: این اقدامات از فردی به فرد دیگر متفاوت است. اما مسئله‌ مهم این است که، آنچه که مانع از بیدار شدنتان برای نماز می‌شود را، بشناسید.

۴. آمادگی جسمانی: ۱-زود بخوابید.۲-زنگ هشدار را دور از دسترس خود قرار دهید. ۳-برای اینکه بتوانید در طول شب به توالت بروید، مقدار زیادی آب بنوشید. ۴- با یکی از اعضای خانواد و یا دوستانتان برای بیدار شدن به نماز صبح به توافق برسید.

  ۵. آمادگی ذهنی: ۱-قبل از خواب، وضو بگیرید و اقامه‌ی نماز صبح را در ذهن خود متصور شوید. ۲-قرار ملاقات خود با خداوند (و ارزش آن) را چند بار برای خود تکرار کنید.۳- خود را ملزم به عدم تاخیر زنگ هشدار نمائید.

  ۶. آمادگی‌های روحی: ۱- قلبتان را مملوّ از اهمیت نماز، عشق به آن و ترس از فوت آن نمائید.  ۲- برای بیدار شدن به نماز صبح، بسیار دعا نموده و از خداوند کمک بطلبید. ۳-با تمام وجود برای نمازی که از دست داده‌اید احساس تاسف کرده و در‌‌ همان لحظه برای تلافی آن اقدام کنید. ۴-از خطا‌ها و گناهان دیگر دوری گزینید، توبه کنید و از خداوند توفیق بطلبید. خداوند ما را از برپا کنندگان دائمی نماز صبح قرار دهد و این کار را برای ما سهل و آسان فرماید. آمین

 

 برچسب ها : قرآن آنلاین روستای شمشیر ، روستای شمشیر دانلود کل قرآن ، روستای شمشیر تلاوت قرآن

 

 

 

 

در حدیث ابوهریره رضی الله عنه آمده که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند

«إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِیَةٍ، أَوْ عِلْمٍ یُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُو لَهُ»

مسلم (۱۶۳۱)

یعنی : «هرگاه انسان بمیرد، عملش قطع می شود مگر از سه چیز؛

صدقه جاریه،

علمی که بوسیله آن به دیگران نفع برسد،

و فرزند صالحی که برایش دعا کند».

ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «اعمالی که بعد از مرگ (همچنان) ثوابشان به مؤمن می رسد، عبارت اند از:
علمی که آن را به دیگران آموخته و منتشر کرده است.

فرزند صالحی که تربیت کرده و بر جای گذاشته است.

قرآنی که تعلیم داده و دیگران آن را از او به ارث برده اند، مسجد و یا مسافرخانه ای که ساخته است.

نهر آبی که آن را حفر کرده،

و صدقه ای که آنرا در زندگی و در حال صحت از مال خود داده است.

قرآن آنلاین - قرآن با تلاوت استاد ماهر معیقلی دانلود سریع قرآن با صدای استاد ماهر معیقلی روستای شمشیر دانلود قرآن تصاویر روستای شمشیر قرآن آنلاین روستای شمشیر تصاویر روستای شمشیر طبیعت روستای شمشیر بهار روستای شمشیر پاییز روستای شمشیر تابستان روستای شمشیر زمستان روستای شمشیر روستای دوریسان روستای دره بیان روستای نسمه روستای چورژی روستای بندره روستای نوریاب روستای کماندره روستای ورا روستای دشه روستاهای نودشه روستای نجار روستای سریاس روستای میوان روستای آریت روستای ساتیاری روستای تین روستای زردویی روستای میرعبدلی روستای چلانه روستای بانوره روستای تشار روستای هجیج شهر نودشه

 برچسب ها :

 

قرآن آنلاین روستای شمشیر

 

 

رسول اکرم صل الله علیه و سلم فرمودند: تو را به تقوای الله تعالی وصیت می کنم: زیرا تقوا ریشه تمام نیکی ها ست و به تلاوت قرآن کریم و ذکر الله اهتمام کن ،زیرا باعث تذکره تو در آسمانها و نور زمین می شوداغلب اوقات ساکت باش، زیرا خیر درسکوت است.

این امر شیطان را دفع کرده و در کارهای دین کمک می کند. از خنده بسیار دوری کن زیرا دل از آن می میرد و نور چهره از بین می رود.

جهاد را بر خود لازم گیر که فخر امت من همین است. با مساکین و مستمندان محبت داشته باش و با آنها همنشینی کن و به افراد پایین تر از خود توجه کن و به افراد بالاتر از خود توجه نداشته باش زیرا این عمل باعث ناسپاسی و کفران نعمتهایی می شود که خداوند به تو اعطا کرده است باخویشاوندان صله رحم کن گر چه آنها با تو قطع رابطه کنند.

از بیان حق بیم و هراسی نداشته باش گرچه حق برای کسی تلخ باشد. در راه الله از ملامت و سرزنش هیچ کس بیم نداشته باش از بیان عیوب دیگران با عیوب خود مشغول باش و در عیبی که خودت مبتلا هستی،اگر دیگران به آن مبتلا هستند برآنها پرخاش نکن.

 ای ابوذر هیچ دانشی بالاتر از حسن تدبیر نیست و دوری و اجتناب ازامور ناجایز،بهترین پرهیزکاری است و هیچ شرافتی و مناعتی همچون خلق وخوی خوب نیست

 

 

قرآن آنلاین - قرآن با تلاوت استاد ماهر معیقلی دانلود سریع قرآن با صدای استاد ماهر معیقلی روستای شمشیر دانلود قرآن تصاویر روستای شمشیر قرآن آنلاین روستای شمشیر تصاویر روستای شمشیر طبیعت روستای شمشیر بهار روستای شمشیر پاییز روستای شمشیر تابستان روستای شمشیر زمستان روستای شمشیر روستای دوریسان روستای دره بیان روستای نسمه روستای چورژی روستای بندره روستای نوریاب روستای کماندره روستای ورا روستای دشه روستاهای نودشه روستای نجار روستای سریاس روستای میوان روستای آریت روستای ساتیاری روستای تین روستای زردویی روستای میرعبدلی روستای چلانه روستای بانوره روستای تشار روستای هجیج شهر نودشه

 برچسب ها : روستای شمشیر ، قرآن آنلاین روستای شمشیر روستای شمشیر ، روستای شمشیر -تصاویر ، روستای شمشیر -عکس
 

مشاهده یادداشت خصوصیبرچسب ها : روستای شمشیر ، تصاویر روستای شمشیر ، تصاویر شمشیر ، روستای شمشیر نگین اورامانات